Anuitet

1158

Anuitet – Rata otplate kredita po amortizacijskom planu.

Iznos kojim se otplaćuje kredit ili zajam u određenom vremenskom razdoblju.

Anuitet predstavlja utvrđeni iznos koji se otplaćuje postupno prema amortizacijskom planu. U anuitet je uključen i dio duga i pripadajuće kamate, a određuje se tako da po dospijeću dug bude u potpunosti isplaćen.