Akumulacija

1094

U financijama označava gomilanje kapitala. Uobičajeno je da se umjesto pojma akumulacija upotrebljava štednja–osobna štednja, štednja poduzetnika, države i sl.