Šta je Aktiva?

1106

Aktiva označava sredstva koja neki gospodarski subjekt posjeduje u odrenenom trenutku.

Može biti financijska i realna. Financijska aktiva su sva financijska sredstva koja posjeduje poduzeće ili pojedinac.

Realnu aktivu čine stvari, oprema, zgrada ili zemljište, odnosno neopipljivo pravo u posjedu poduzeća ili pojedinca koje ima vrijednost.