Aktiva

34

Sredstva koja neki gospodarski subjekt posjeduje u odrenenom trenutku. Može biti financijska i realna.

Financijska aktiva su sva financijska sredstva koja posjeduje poduzeće ili pojedinac.

Realnu aktivu čine stvari, oprema, zgrada ili zemljište, odnosno neopipljivo pravo u posjedu poduzeća ili pojedinca koje ima vrijednost.