Akceptni nalog

1027

•Naziv obrasca koji se koristi u platnom prometu između pravnih osoba.

Nalog organizaciji ovlaštenoj za obavljanje poslova platnog prometa za prijenos određene svote novčane tražbine s računa izdatnika akceptnog naloga u korist računa druge pravne osobe.