-1.2 C
Sarajevo
Poslovne vijestiObrti nude budućnost, prilika za nezaposlene

Obrti nude budućnost, prilika za nezaposlene

Obrti nude budućnost je projekt koji nudi izvanrednu priliku za nezaposlene osobe da steknu savremena znanja i vještine u skladu sa njemačkim obrazovnim i stručnim standardima

Direktor Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Muamer Bandić potpisao je Dogovor o saradnji na projektu „Obrti nude budućnost“ (HabiZu), između Agencije za rad i zapošljavanje BiH i Savezne agencije za rad SR Njemačke.

Projekt će sa njemačke strane implementirati Odsjek za međunarodne poslove Savezne agencije za rad SR Njemačke i Udruženje njemačkih obrta (ZDH), a sa bosanskohercegovačke strane Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine i zavodi za zapošljavanje Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH.

Izvanredna prilika za nezaposlene osobe da steknu znanja

Iz Agencije za rad i zapošljavanje saopćili su da je projekat Obrti nude budućnost izvanredna prilika za nezaposlene osobe da steknu savremena znanja i vještine u skladu sa njemačkim obrazovnim i stručnim standardima.

Rezultati projekta će ujedno biti osnov za buduće slične inicijative, sa posebnim fokusom na prenos vještina i znanja u Bosnu i Hercegovinu.

Ovakvi projekti strukovnog osposobljavanja, koji se odvijaju u saradnji sa njemačkim obrtničkim sektorom, mogu biti dragocjen doprinos u dokvalifikaciji bosanskohercegovačke radne snage, održavanju konkurentnosti bosanskih firmi i stvaranju prilike za zaposlenje u samoj Bosni i Hercegovini.

Ciljna grupa za učešće u projektu Obrti nude budućnost su osobe sa diplomom elektroničara, metalostrugara i instalatera za sanitarije, grijanje i klimatizaciju (prema njemačkom sistemu). Kandidati mogu biti nezaposlene osobe bez radnog iskustva ili osobe koje imaju radno iskustvo, ali nakon kojeg su nezaposleni određeni period – navodi se u saopćenju.

Dodaje se da je cilj projekta Obrti nude budućnost povećanje kompetencija na tržištu rada za ukupno 120 kandidata kroz regrutaciju, dokvalifikaciju i integraciju kvalifikovanih radnika u njemačka obrtna zanimanja za vrijeme trogodišnjeg trajanja projekta.

Lična prijava

Svi zainteresovani kandidati se mogu lično prijaviti na javni poziv koji će biti otvoren do 4. decembra 2020. godine, a učesnici projekta će biti odabrani putem online intervjua.

Odabrani kandidati će od marta 2021. godine učiti njemački jezik u Bosni i Hercegovini, a nakon položenog testa će ići na dokvalifikaciju koje će za njih organizovati obrtničke komore u Koblencu, Minhenu i Potsdamu. Svim kandidatima će biti plaćeni troškovi smještaja, ishrane i zdravstvenog osiguranja, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Njemačkoj.

Sve aktivnosti u projektu će finansirati Savezna agencija za rad SR Njemačke sa svojim partnerima.

Javni poziv za prijavu za učešće je objavljen na web stranicama Agencije za rad i zapošljavanje BiH i zavoda za zapošljavanje. U skladu sa epidemiološkom situacijom, sve aktivnosti u ovoj godini će biti realizovane putem online sistema: prijave za učešće, intervjui i drugo – saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

spot_img