IMPRERSSUM

Impressum

Rahela Čabro glavna i odgovorna urednica +387 30 510 261 [email protected]

Alem Sinanović urednik news portala [email protected] 

TNT d.o.o. Travnik Ulica Gaj 18 72270 Travnik, BiH

Uredništvo:

Ahmed Pašalić
Alem Sinanović
Amra Musinović – Husić
Azur Berbić
Emir Varupa
Esad Durmišević
Hajrudin Porić
Haris Dedić
Rabija Grabus
Rahela Čabro
Ređib Sejdić
Rešad Mamela

Prodaja oglasnog prostora:
Melisa Čančar-Karahodža
direktorica prodaje
+387 62 553 222
[email protected]

Mi smo dio TNT Grupacije