2.7 C
Sarajevo
Poslovne vijestiBH TELECOM Obavijest poslovnim korisnicima

BH TELECOM Obavijest poslovnim korisnicima

BH Telecom obavijest poslovnim korisnicima – Izmjene i dopune u ponudi Cloud usluga BH Telecoma.

Obavještavamo poslovne korisnike da će se od 1. oktobra 2020. godine primjenjivati sljedeće izmjene:

  • Nova usluga Cloud Access Private Connect

Usluga Private Connect sa asimetričnim pristupnim brzinama omogućava povezivanje lokacija korisnika sa Data Centrom BH Telecoma kroz privatnu IP MPLS mrežu BH Telecoma, dodjeljenim linkovima asimetričnih kapaciteta/pristupnih brzina (downstream>upstream).

BH Telecom obavijest
BH Telecom obavijest

Usluga Private Connect sa asimetirčnim pristupnim brzinama bit će dostupna u pet predefinisanih opcija određenih raspoloživim kapacitetima pristupnih brzina.

Izmjenama i dopunama u ponudi Cloud usluga BH Telecoma povlači se dodatna usluga Managed Virtual Firewall. Umjesto posebne dodatne usluge, korisnicima će biti na raspolaganju, u okviru Secure Gateway usluga određeni nivo upravljanja od strane BH Telecoma. Kao defaultna opcija uključena u naknadu usluga Secure Gateway.

Secure Gateway usluge će uključivati i sljedeće elemente upravljanja uslugama od strane BH Telecoma:

  • Incijalna instalacija i konfiguracija Secure Gateway usluge prema zahtjevima korisnika,
  • Manje izmjene incijalne konfiguracije Secure Gateway usluga, na zahtjev korisnika, u okviru već konfigurisanih postavki, koje ne zahtjevaju dodatno trošenje resursa BH Telecoma na posebnu analizu, dizajn rješenja i dodatnu konfiguraciju.

NASTAVAK PROČITAJTE OVDJE!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

spot_img